Japonsko IX. (Hot Spring, Stopovanie je hračka!)

Japonsko IX. (Hot Spring, Stopovanie je hračka!)

Japan VIII. (Stopovanie po druhé a čas beží pomaly!)

Japan VIII. (Stopovanie po druhé a čas beží pomaly!)

Japan VII. (Stopovanie do Kagoshimy alias Najlepší deň v Japonsku!)

Japan VII. (Stopovanie do Kagoshimy alias Najlepší deň v Japonsku!)